Interessante sites

Bekijk hier mijn pagina op YouTube: www.youtube.nl
Het Groninger Museum - www.groningermuseum.nl heeft een collectie Ploegschilderijen die regelmatig worden geëxposeerd o.a. in de Ploegzaal.

Ook het Stedelijk Museum in Amsterdam -www.stedelijkmuseum.nl
bezit een Ploeg-collectie, waaruit af en toe werken worden tentoongesteld; vaak in samenhang met andere tijd- of genre-genoten.

Schilderijen van de Duitse expressionisten - groep Die Brücke - zijn te vinden in het Brücke Museum-www.bruecke-museum.de in Berlijn.

Mijn andere sites zijn- www.janfbogema.nl of http://janfbogema.blogspot.com.
Brücke Stedelijk Groninger